Zastosowanie kompresów niejałowych

Kompresy niejałowe z gazy lub włókniny są powszechnie używanym materiałem opatrunkowym tzw. ogólnego zastosowania, czyli nie bezpośrednio na rany. Wielowarstwowa gaza lub włóknina charakteryzuje się dużą chłonnością i wysoką absorpcją. Dzięki tym cechom kompresy doskonale nadają się do zbierania, a także rozprowadzania substancji płynnych.

Czym jest kompres niejałowy?

Kompresy niejałowe są to kawałki włókniny lub gazy, przycięte na jeden wymiar co zapewnia dopasowanie do wielkości powierzchni, na której mają być zastosowane. Z uwagi na właściwości kompresy niejałowe mogą być używane wyłącznie jako mechaniczna bariera. Dlatego też znajdują zastosowanie przede wszystkim do celów higienicznych, takich jak nawilżanie, czyszczenia sprzętu oraz narzędzi, a także odkażanie skóry specjalnymi środkami. Aby móc zastosować kompresy niejałowe bezpośrednio na rany, trzeba poddać je sterylizacji, inaczej mówiąc wyjałowieniu. Kompresy nie poddane wyjałowieniu mogą stać się potencjalnym źródłem zagrożenia w postaci zakażenia rany.

Rodzaje sterylizacji opatrunków niejałowych

Niejałowe opatrunki z włókniny lub gazowe wyjaławia się chemicznie przy użyciu tlenku etylenu lub metodą radiacyjną. Najwygodniejszym i najczęściej stosowanym sposobem przy wyjaławianiu jednorazowych kompresów opatrunkowych jest wdrożenie radapertyzacji, co oznacza sterylizację przy użyciu promieniowania jonizującego. Ogromną zaletą tego rodzaju sterylizacji jest to, że w czasie jej stosowania materiały opatrunkowe nie są poddawane wysokiej temperatury. Emitowane promieniowanie nie ma wpływu na strukturę oraz mechaniczne właściwości włókniny medycznej, z jakiej wykonane są kompresy. Mniej stosowaną, ale równie skuteczną metodą wyjaławiania opatrunków sterylizację jest umieszczanie ich na odpowiedni czas w autoklawach parowych.

Jak wyjałowić kompresy niejałowe?

W czasie procesu sterylizacji przeznaczone do wyjałowienia kompresy gazowe lub włóknikowe trzeba wyjąć z opakowań producenta, a następnie przełożyć do specjalnych rękawów lub torebek przeznaczonych do sterylizacji. W kolejnym kroku uruchamiamy urządzenia sterylizujące pamiętając, aby ustawienie parametrów autoklawów były zgodne z wskazaniami producenta kompresów.