Zastosowanie kompresów niejałowych

Kompresy niejałowe z gazy lub włókniny są powszechnie używanym materiałem opatrunkowym tzw. ogólnego zastosowania, czyli nie bezpośrednio na rany. Wielowarstwowa gaza lub włóknina charakteryzuje...